Geluidsoverlast beperken?

17/12/2013

Binnenkort is het weer oudejaarsavond en dat geeft vaak discussies over het afsteken van vuurwerk. Veel kinderen vinden vuurwerk blijkbaar erg aantrekkelijk, ze vragen steeds om ook vuurwerk te mogen afsteken. Het begint op jonge leeftijd en ze worden enthousiast gemaakt door mooie reclame en vriendjes die vuurwerk mogen aansteken. Het verbaast mij eigenlijk dat  er steeds meer vuurwerk verkocht wordt.

Knaltrauma

Waarschijnlijk is het eerste gevaar waar aan gedacht wordt de vernietigende werking die vuurwerk heeft als er iets mis gaat. Knallend vuurwerk in handen of kruit in de ogen. Waar we minder snel bij nadenken is geluidsoverlast en gehoorbeschadiging. Toch kan bij een zeer hoge geluidspiek schade aan het gehoororgaan optreden (knaltrauma) of nog erger, de structuur van het binnenoor kan worden verwoest.

Langdurige blootstelling

Al zou je het in de praktijk niet zeggen maar het afsteken van vuurwerk is al beperkt tot bepaalde uren rond de jaarwisseling. Gelukkig komen zulke harde knallen dat het binnenoor wordt verwoest met vrij in de handel verkrijgbaar (legaal) vuurwerk niet voor. Op de werkvloer echter, worden mensen soms langdurig aan hoge geluidniveaus blootgesteld.

Eisen conform wetgeving

Wat zijn de grenswaarden en de gestelde eisen conform de wetgeving als je aan geluid wordt blootgesteld?

 • Bij > 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers ter beschikbaar stellen;
 • Bij > 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen;
 • Bij > 85 dB(A) moet een plan van aanpak worden gemaakt hoe de overbelasting aan geluid teruggedrongen gaat worden
 • Wanneer de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus tijdens het dragen van gehoorbeschermers), moet direct gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht
 • Werkgevers moeten hun personeel doeltreffend voorlichten over de gevaren van geluid.  
 • Werknemers hebben het recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.

Maatregelen treffen

Het betekent dat er verschillende niveaus zijn waarbij er iets gedaan moet worden die vanuit de wetgever verplicht zijn. Hierbij geldt de normale verbeterstrategie zoals voor alle risicobeperkende maatregelen kan worden toegepast:

 1. Bronaanpak
 2. Technische maatregelen
 3. Organisatorische maatregelen
 4. Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Als we dan naar de preventieve maatregelen kijken voor geluidbeperking komt dat op het volgende neer:

 • aanschaf van geluidsarme machines
 • omkasting van de geluidsbron
 • maatregelen aan de geluidsbron zelf zoals bijvoorbeeld: geluiddempers op persluchtleidingen
 • goed onderhoud van machines en gereedschap
 • werkmethoden toepassen

Hoe kun je dit in jouw bedrijf dan vormgeven?

 • Laat medewerkers actief meedenken over mogelijk andere werkmethoden en taakroulatie. 
 • Laat de medewerkers aangeven welke machines en gereedschappen achterstalling onderhoud hebben en waar hoge  lawaainiveaus zijn.
 • Verricht onderzoek naar de eenvoudig te nemen maatregelen en structurele verbeteringen.
 • Voer de te nemen verbeteringen door in samenspraak en overleg met de medewerkers.
 • Laat de medewerkers de aan te brengen oplossing introduceren op de werkplek.

Tot slot wil ik het volgende meegeven:

Geniet van de jaarwisseling en maak
er een veilig 2014 van!

 

Geschreven door Vincent Meier, Senior Consultant bij D&F Consulting B.V.
Dit artikel is gepubliceerd in NEN Machinebouw nummer 6, 2013.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340