Veiligheidsartikelen Meest recente artikelen

 • 1511
  16

  Verminder complexiteit in beleidsthema’s (blog)

  Maak onderscheid in het primaire proces en de secundaire processen. Dit leidt tot een organisatie waarin duurzame waarde en economische waarde elkaar versterken in een zogenoemd vliegwiel van succes ©. Lees verder

 • 0509
  16

  Bouw een integraal managementsysteem (Blog)

  Het Integreren, stroomlijnen en vereenvoudigen van alles wat niet uw primaire proces is. Doorbreek de cyclus van complexiteit. Er zijn zoveel programma’s, documenten, certificaten, opleidingen, overlegstructuren, KPI’s en actielijsten dat het lastig is overzicht te bewaren. Al deze bureaucratie komt voort uit beleidsthema’s of kernwaarden zoals Veiligheid, Arbo, HR, MVO, Kwaliteit, Cultuur, Lean etc.. In deze blog beschrijft Gerd-Jan Frijters hoe u een Integraal Managementsysteem bouwt zonder overbodige bureaucratie. Lees verder

 • 0508
  16

  Integreer beleidsthema’s en kernwaarden (Blog)

  Secundaire processen in organisaties hebben de afgelopen 40 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt met een sterke toename van de complexiteit tot gevolg. De continue stroom van nieuwe beleidsthema’s, initiatieven en projecten in een organisatie komt voor een belangrijk deel voort uit secundaire processen. Secundaire processen leiden op die manier tot sterke bureaucratie en een overvloed aan controlemechanismen. Lees verder

 • 3006
  16

  Hoe krijg ik eerstelijns leidinggevenden en leiders veranderd? (Blog)

  De eerstelijns en de informele leiders zijn dagelijks op de werkvloer en derhalve in staat om gewenst veilig gedrag te stimuleren. De psychologie is een rijke informatiebron om gedrag te kunnen begrijpen en beïnvloeden. Leidinggevenden en veiligheidskundigen hoeven geen volleerd psycholoog te worden maar basiskennis om effectief gedragsinterventies te kunnen uitvoeren is wenselijk. Lees verder

 • 0606
  16

  Hoe maak ik de stap van veiligheids- naar waardencultuur? (Blog)

  In deze blog maken we een volgende stap in het integreren en vereenvoudigen van beleid en kernwaarden rondom veiligheid, gezondheid, welzijn, energie, milieu, maatschappij, kwaliteit, efficiëntie en klant (de 9 kernwaarden). We noemen deze aanpak Integraal Compliance Management (ICM). Lees verder

 • 1705
  16

  Hoe geef ik Management of Change praktisch vorm? (Blog)

  Management van wijzigingen (of Management of Change, MoC) is een methodiek om gecontroleerd wijzigingen te kunnen doorvoeren, risico’s door wijzigingen te beheersen en de implementatie van een wijziging te beheersen. In deze blog geeft Gerd-Jan Frijters tips voor het uitvoeren van een goed Management of Change proces. Lees verder

 • 2904
  16

  Rendement van veiligheid - deel 3 (slot) - Veiligheid verbeteren vraagt investeringen

  Zijn investeringen in veiligheid te rechtvaardigen en leveren investeringen in veiligheid rendement op? Gerd-Jan Frijters geeft antwoord op deze vragen aan de hand van twee praktijkcases en drie thema’s: kosten van een ongeval, kosten van bestuurlijke boetes en rendement van een goed veiligheidsbeleid. In het laatste artikel in deze serie stelt Frijters het rendement vast. Lees verder

 • 0804
  16

  Voorkomen is beter dan genezen

  Vincent Meier beschrijft in dit artikel de deze snelst groeiende vorm van arbeidsziekten, de psychosociale ziekten. Belangrijk is te weten welke factoren meespelen bij het ontstaan van deze arbeidsziekten en hoe bedrijven hun rol hierin kunnen verkleinen en de werksituatie weer gezonder te maken. Lees verder

 • 0104
  16

  Hoe maak ik gedragsprincipes van onze kernwaarden? (Blog)

  Kernwaarden zijn geloofwaardig indien deze in de praktijk worden beleden en nageleefd. Vaak komen deze in een organisatie meestal wat rationeel tot stand en zijn vaak te generiek. De kunst is om daadwerkelijk dagelijks te handelen volgens de kernwaarden. In deze blog gaat Gerd-Jan Frijters in op het bepalen van de juiste kernwaarden vanuit de visie van de organisatie en de implementatie hiervan in alle organisatieprocessen. Lees verder

 • 2503
  16

  Rendement van veiligheid - deel 2 - Wat kost een bestuurlijke boete?

  Zijn investeringen in veiligheid te rechtvaardigen en leveren investeringen in veiligheid rendement op? Gerd-Jan Frijters geeft antwoord op deze vragen aan de hand van twee praktijkcases en drie thema’s: kosten van een ongeval, kosten van bestuurlijke boetes en het Rendement van en goed veiligheidsbeleid. In dit nummer deel 2: Wat kost een bestuurlijke boete? Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340