Case: Veiligheidscampagne in coronatijd

Theo Baggerman, QHSE/MVO adviseur/Veiligheidskundige | Dura VermeerAl 165 jaar is Dura Vermeer een familiebedrijf waar het welzijn van de mens voorop staat. Binnen Dura Vermeer is er veel focus op de arbeidsveiligheid. Mede door de geconstateerde (bijna)ongevallen ligt de aandacht veelal bij het werken op hoogte en aanrijdgevaar. Waar Dura Vermeer van oudsher via ‘live’ bijeenkomsten informatie deelt is zij ten tijde van de coronacrisis overgestapt op digitaal informatie delen, zelfs door middel van vlogs!

In onderstaand verhaal vertelt Theo Baggerman over de afgelopen periode bij Dura Vermeer. Hij werkt als QHSE-/MVO-Adviseur / Veiligheidskundige bij Dura Vermeer Divisie Infra BV.

Veiligheidscampagne Gevaarlijke stoffen

Tijdens uitgevoerde werkplekinspecties is vastgesteld dat er in het algemeen meer aandacht nodig is voor het werken met gevaarlijke stoffen. Hiervoor is een veiligheidscampagne “gevaarlijke stoffen” gestart met als doel het veiligheidsbewustzijn over het werken met gevaarlijke stoffen te verhogen."

Nulmeting Veiligheidscultuur

De veiligheidscampagne is begin dit jaar gestart met een nulmeting in de vorm van een enquête onder de Dura Vermeer medewerkers. D&F Safety Culture heeft deze nulmeting voor ons opgesteld. In de enquête is de kennis, het bewustzijn én de mate van pro-activiteit van medewerkers ten opzichte van gevaarlijke stoffen gemeten. Er hebben ruim 500 medewerkers aan meegedaan. Per deelnemer heeft Dura Vermeer € 2,- euro gedoneerd aan het Longfonds als extra stimulans voor medewerkers om mee te doen én een mooie manier om als organisatie bij te dragen aan een goed doel. Via een factsheet, zie de afbeelding hiernaast, zijn de resultaten van de enquête teruggekoppeld aan de organisatie.

Extra aandacht

Maart 2020 was de veiligheidscampagne onderdeel van ‘De Dag van de Veiligheid’. In de Dura Vermeer veiligheidskrant, veiligheidsfilm en door een prijsvraag is extra aandacht geschonken aan het thema gevaarlijke stoffen. In samenwerking met Toxic is het boekje “Werken met chemische producten, wat moet je regelen?” verstrekt aan de Dura Vermeer medewerkers.

Digitalisering van informatie

Door de coronacrisis is er een duidelijke verschuiving naar een verdere digitalisering van de informatie naar de medewerkers. Waarbij in het recente verleden de boodschap via bijeenkomsten zou zijn toegelicht, wordt nu via (online) toolboxen en intranet nieuwsberichten, ondersteund door vlogs, op regelmatige basis gecommuniceerd over het thema gevaarlijke stoffen. In het algemeen is er nu meer aandacht voor de opslag van, het werken met en de afvoer van gevaarlijke stoffen, kortom een groei van het veiligheidsbewustzijn op dit vlak!

Ondersteuning D&F Safety Culture

De veiligheidscultuurspecialisten van D&F ondersteunen ons bij de veiligheidscampagne: zowel met de inhoud van de boodschap als ook de vorm van de boodschap. Zo zette D&F de inhoud van de enquêtes op, ontworpen de toolboxen en ondersteunde ons bij de opzet van de vlogs en het webinar. We zijn als Dura Vermeer vooral blij met het meedenken en de creatieve ideeën van de consultants Kelly en Marije om ook in deze coronatijd de campagne voort te zetten. We zien D&F echt als een partner in dit project!

Tip van Dura Vermeer

Mijn tip voor andere organisaties die een veiligheidscultuurprogramma willen opstarten; maak gebruik van de huidige tijd waarin het gebruik van vlogs en webinars veel meer wordt geaccepteerd. Het voordeel van vlogs en webinars is dat deze via YouTube ook beschikbaar blijven voor deelnemers die de live uitzending hebben gemist. Zo kan een vlog of webinar veelvuldig worden ingezet om een campagne te ondersteunen. Tevens handig inzetbaar voor nieuwe medewerkers die het begin van de campagne hebben gemist.

Ook ondersteuning nodig? Neem contact op

Heeft u vragen over het verbeteren van de veiligheidscultuur in uw organisatie of wilt u meer informatie over een nulmeting, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en/of ondersteuning bij een veiligheidscampagne of een veiligheidscultuurprogramma, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340