Case: Deli Home

Met deze 5 tips motiveert u uw productiemedewerkers tot het invullen van een online (cultuur)meting

Het verbeteren van de veiligheidscultuur, daar is Deli Home continu mee bezig. Elke dag iets veiliger werken dan de voorgaande. Door het werken aan de veiligheidscultuur wil Deli Home het aantal ongevallen omlaag brengen. Maar hoe doe je dat nu precies, de veiligheidscultuur verbeteren? Waar moet je beginnen?

Online metingen worden veel toegepast, maar het krijgen van voldoende respons hierop is een uitdaging. In dit artikel presenteren wij een best practice in samenwerking met Deli Home: ‘hoe verhoog je motivatie en draagvlak om mee te werken aan een veiligheidscultuurmeting’.  We delen dé 5 praktische tips die Deli Home bracht tot een record hoogte van 80% respons bij hun online onderzoek!

Meten waar je staat om te kunnen zien waar je heen moet

Waardecreatie, duurzaamheid en kwaliteit van vakmanschap zijn van groot belang voor de ondernemingen van Deli Home. Dit komt terug in de manier waarop Deli Home met veiligheid om wil gaan. Deli Home heeft verschillende veiligheidsprogramma’s lopen, maar wil een volgende stap zetten in het verbeteren van de veiligheidscultuur. Immers, om te weten waar je heen wilt, moet je weten waar je staat. Dit doe je door het uitvoeren van een nulmeting.

Bij D&F Passion for Safety willen we aansluiten bij de behoefte in de organisatie. Door middel van de Barometer Veiligheidsklimaat– een gevalideerde tool om veiligheidsbewustzijn in kaart te brengen – kan inzicht worden verkregen in de huidige staat van veiligheid binnen het bedrijf. Daarnaast geven (groeps) interviews en een documentenanalyse inzicht in de dieper liggende overtuigingen en knelpunten binnen de organisatie. Voor veel organisaties is het een uitdaging om medewerkers zo ver te krijgen om deel te nemen aan een onderzoek. Deli Home heeft een succesvolle campagne gevoerd die zijn vruchten heeft afgeworpen!

5 tips voor het creëren van draagvlak en stimuleren van deelname

1. Bepaal je strategie!

D&F heeft voor een groot aantal organisaties een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd. Die ervaring in combinatie met de input, gedrevenheid en motivatie vanuit Deli Home bracht ons tot de volgende strategie om de participatie aan het onderzoek zo hoog mogelijk te krijgen. De investering van Deli Home qua tijd en aandacht heeft mede gezorgd voor het succes.

2. Zet een stuurteam op

Deli Home heeft een taskforce opgericht met medewerkers bestaande uit directieleden, verantwoordelijken op het gebied van veiligheid en kwaliteit, MT, communicatiemedewerkers en medewerkers van operationele afdelingen. Door werknemers vanuit de hele organisatie te betrekken bij het proces creëer je voldoende draagvlak wat essentieel is voor de slagingskans van de veiligheidscultuurmeting.

3. Communiceer helder en duidelijk

Belangrijk is dat iedereen binnen de organisatie weet waar hij/zij aan toe is. Communicatie gedurende het gehele traject is hierbij essentieel. Als eerste en belangrijkste is het communiceren van de ‘waarom’. Waarom doen we dit? Als werknemers de ‘waarom’ weten, dan zullen zij meer achter het plan staan en neemt het draagvlak toe. Deli Home heeft verschillende aankondigingen en nieuwsbrieven verstuurd, en die ondersteund met het ophangen van fysieke posters. Daarnaast zijn leidinggevenden vóór de meting in een bijeenkomst geïnformeerd van het belang van de meting en hun rol om hun teams te stimuleren en ondersteunen bij deelname hieraan. Zo werden leidinggevenden al voor de meting ambassadeurs van het traject.

Ook communicatie tijdens het proces van de meting is van belang, zo communiceerde Deli Home al na enkele dagen een update van de respons op de vragenlijst. Zo werd het belang benadrukt van deelname.

4. Verlaag de drempel om te participeren

Moeten werknemers de vragenlijst in eigen tijd invullen, of mag dit onder werktijd? Dit is een belangrijke vraag die van impact is op de respons. Om de drempel te verlagen regelde Deli Home diverse computers en gaven zij medewerkers onder werktijd de ruimte om de vragenlijst in te vullen. Zo kon productie- en logistiek personeel gebruik maken van deze computers, met een beloning als gevolg!

5. Beloon direct en indirect

Beloning is een krachtige tool om motivatie te verhogen. Door toekenning van een beloning stimuleer je medewerkers en zijn zij eerder geneigd om mee te werken. Deli Home gaf medewerkers direct na het invullen van de vragenlijst een op maat gemaakte beker/mok. Door óók te communiceren dat de nulmeting een startpunt is om het aantal ongevallen te verlagen is er tevens een indirecte beloning, namelijk een roadmap (plan van aanpak) naar een veiligere organisatie waarvan medewerkers zelf profiteren.

Resultaat

Om een valide en betrouwbaar beeld te krijgen is voldoende respons nodig. Bij een organisatie van 500 personen is het nodig dat minimaal 250 werknemers de vragenlijst invult. Na vijf dagen online te zijn werd er bij Deli Home maar liefst een respons van 70% gerealiseerd, het onderzoek werd afgesloten met een totale respons van maar liefst 80%! D&F kan als ervaren partner in cultuurmetingen concluderen dat het respons zelden zo hoog is.

Deze respons is uiteraard ruim voldoende om conclusies te kunnen trekken op basis van de Barometer Veiligheidsklimaat. Zo zorgt een sterke strategie met duidelijke en heldere communicatie voor een succesvolle veiligheidscultuurmeting.

Roadmap

De inzet en gedrevenheid van Deli Home tijdens dit proces is de eerste stap naar een veiligere organisatie. Echter dit is pas het begin.

De resultaten van het onderzoek leiden tot een plan van aanpak om de veiligheidscultuur te verbeteren. Het implementeren en uitrollen van dat plan zorgt in de toekomst voor een veiligere organisatie waar alle medewerkers profijt van hebben, maar daar zullen dan ook alle medewerkers een steentje aan moeten bijdragen.

Meer weten over het uitvoeren van een veiligheidscultuurmeting binnen uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

Referentie Deli Home en D&F Safety Culture

 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340