Case: Online focusweek `Veiligheid is van iedereen`

 

Hoe organiseer je een veiligheidsweek voor ruim 2500 medewerkers als samenkomen door corona maatregelen niet mogelijk is? Die vraag kreeg D&F van een belangrijke overheidsinstantie.

 

ONLINE FOCUSWEEK Veiligheid

Als antwoord hierop heeft D&F Safety Culture een online focusweek ontwikkeld met als thema ‘veiligheid is van iedereen’ waarin alle 2500 medewerkers een week lang werden getriggerd om met hun eigen veiligheid en die van anderen aan te slag te gaan.

Maatwerk

Samen met de opdrachtgever hebben wij bekeken welke thema’s aandacht nodig hadden en deze vertaald naar vijf op maat gemaakte interactieve online modules die gedurende de week werden vrijgegeven. Op deze manier werden de medewerkers elke dag aan het denken gezet over verschillende aspecten van veiligheid in hun werk.

De online modules zijn zo ontworpen dat zij relevant waren voor zowel kantoorpersoneel als uitvoerend personeel. Om de online leeromgeving zo interactief en visueel aantrekkelijk mogelijk te maken bestonden de modules uit korte filmpjes met acteurs, interviews, discussiepanels, quizzen, vragen en presentaties.

Vertaling naar de praktijk

Medewerkers volgden de online modules individueel. Bij de modules hoorde een werkboek met opdrachten en vragen om de theorie te laten beklijven en de kennis in praktijk te brengen. De werkboeken werden ingeleverd bij de leidinggevenden. Zij namen de de inhoud van de werkboeken door in het werkoverleg aan de hand van een speciaal ontwikkelde template. Op deze manier werd opgedane kennis geborgd en konden we een transfer van de theorie naar de praktijk realiseren.

Resultaat

De focusweek werd afgesloten met een korte online enquête, waarin de medewerkers onder andere konden aangeven welke thema’s in de toekomst meer aandacht behoeven en wat ze van de focusweek vonden. Naar aanleiding van de enquête en de open vragen uit de modules is er een rapportage opgesteld met actiepunten en aandachtspunten die is teruggekoppeld naar alle medewerkers. Zo heeft de focusweek niet alleen tot meer inzicht geleid ten aanzien van veiligheid bij de medewerkers, maar ook bij de opdrachtgever zelf.

Reacties van deelnemers

De online focusweek is door de organisatie als erg positief ervaren, hieronder leest u enkele reacties van medewerkers.

  • Goed dat er op deze manier aandacht is besteed aan veiligheid en dat dit niet alleen van een ander afhangt. Ik hoop dat men meer gaat stilstaan bij ieders eigen veiligheid en ook die van een ander. Dit is weer een stap om samen te zorgen voor een veiligere omgeving, waar we elkaar durven aanspreken en meer gaan melden.
  • Een cursus die door middel van audio/visuele middelen een droge presentatie wist om te zetten in een interessante kijk op veiligheid en die ook uitdaagde om zelf te gaan nadenken.
  • Goede cursus om weer even bewust te worden van alle risico’s die er zijn en spelen op de werkvloer.
  • Ik heb deze cursus zeer positief ervaren, het kan geen kwaad om de medewerkers af en toe weer een 'wake up call' te geven. Diverse zaken zakken toch in de loop van de tijd weer naar de achtergrond. TOP.
  • Ik heb deze cursus als een zeer leerzaam en eenvoudig te volgen ervaren. Ook geeft het een beeld dat veiligheid iedereen aangaat en niet alleen bij de lijnmanager ligt maar bij een ieder in onze organisatie.
  • Deze wake up call regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) herhalen en veiligheidsissues met behulp van een pakkend/lerend filmpje onder de aandacht brengen bij medewerkers. Een filmpje zegt namelijk meer dan duizenden woorden.
  • Ik vond deze activiteit TOP!! Ik vind dat dit werkt om veiligheid tussen de oren te krijgen. Chapeau voor diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt.
  • Deze cursus was laagdrempelig. Zowel qua opzet in digitale vorm en de keuze vrijheid (kan ook een dag later een opdracht doen). Maar ook qua niveau. Deze zaken maken de kans dat mensen (gaan) meedoen in de toekomst groter. Deze vorm van communicatie kan mijns inziens zelfs veel breder worden getrokken.
  • Ik vond het interessant en leuk om deze week mee te doen en zal dat zeer zeker uitdragen naar mijn collega's en medewerkers.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op

Wilt u ook een online veiligheidsevent organiseren? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken. Of bekijk onze diensten op het gebied van veiligheidscampagnes en Safety Games.

  • Bekijk hier alle referenties

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340