Case: Veiligheidsambassadeurstraject

Relatie aan het woord: Thea Haven – Application Technician en veiligheidsambassadeur – BASF Heerenveen

Hoe ziet het ambassadeurstraject eruit?

Bij BASF Heerenveen loopt het veiligheidsambassadeurstraject al zo’n ruime drie jaar. In die drie jaar hebben we (de veiligheidsambassadeurs) geleerd hoe we interactieve toolboxen kunnen geven en maken. We hebben inmiddels al meer dan 20 toolboxen gegeven en ook een aantal grotere veiligheidsbijeenkomsten begeleid.

Het traject is qua opzet in de loop der tijd wat aangepast, met dit jaar een hele nieuwe manier van uitrollen waarvan wij denken dat die ons en de medewerkers meer aanspreekt. In het begin gaven we veel toolboxen, maar nu ligt de nadruk op meer eigen initiatief. We bedenken nu zelf acties op het gebied van veiligheid en voeren deze zelf uit. Zo heb ik bijvoorbeeld een enquête afgenomen over hoe ergonomisch de medewerkers werkomgeving vinden hier in Heerenveen. Met deze input ga ik aan de slag door bijvoorbeeld een workshop ‘ergonomie’ te organiseren die aansluit bij de behoeften van de medewerkers. Verder overleggen we als ambassadeurs veel over veiligheidsonderwerpen en werken we samen aan nieuw op te stellen veiligheidsprotocollen.

Door onze collega’s bij onze acties te betrekken hopen we op deze manier de medewerkers meer actief mee te krijgen in de “niet moeten maar willen” mentaliteit.

Welke effecten zie je?

Het effect dat ik hiervan in de eerste instantie zag, was dat er veel meer over veiligheid gesproken werd dan voorheen. Aan de andere kant waren reacties tijdens bijeenkomsten en toolboxen soms ook wel eens ‘pffff moeten we weer dit of dat’, maar uiteindelijk kwamen daar ook weer nuttige discussies uit.

Ik zie nu dat de medewerkers zich meer bewust zijn geworden van hun eigen veiligheid en ze beter op de hoogte zijn van meldingen die zijn gemaakt. Daarnaast worden er ook meer ideeën geopperd ter verbetering van de veiligheid. Zo zijn er bijvoorbeeld klachten met betrekking tot PBM’s (labjassen, werkschoenen) te noemen waar eerst niet over gesproken werd, maar die nu echt zijn aangekaart en waar inmiddels ook iets mee gedaan wordt.

Externe Ondersteuning

In het begin hebben we veel training gehad in het presenteren en hoe je op te stellen als discussieleider. Persoonlijk vond ik dit erg leerzaam en heb ik er veel aan gehad. Ook is er altijd de mogelijkheid om dingen te bespreken en te oefenen. Een email of belletje is snel gepleegd en de feedback is altijd snel en toereikend. Ook nu we al een paar jaar onderweg zijn is de ondersteuning top, nu we wat meer op eigen benen proberen te staan worden we ook daar weer volledig in begeleid. Zo hebben we dit jaar coachsessies die we zelf mogen invullen, en krijgen we de begeleiding in het zelf opzetten van toolboxen/discussies en demonstraties.

Tips voor andere bedrijven

  1. Als je veiligheidsambassadeurs zoekt, zoek dan medewerkers die vanuit hun zelf echt iets met veiligheid hebben en ook hier enthousiast van worden. Mensen ‘verplicht’ mee laten doen werkt niet motiverend.
  2. Veiligheid is taaie kost en vaak stuit je, vooral in het begin, op wat weerstand (we doen dingen altijd zo….er verandert toch niets….). Probeer medewerkers op te leiden hoe ze daarmee om moeten gaan, hoe ze het weer positief kunnen draaien.
  3. Maak afspraken en hou je ook aan die afspraken!
  4. Geef feedback; het allerfijnste is dat je als veiligheidsambassadeur in een volgende sessie even terug kan komen op de punten die in eerdere sessies zijn aangedragen en deze kan bespreken met eventueel genomen stappen. Of met uitleg waarom er geen stappen ondernomen zijn. Met juiste uitleg krijgen de deelnemers toch het idee dat er iets gedaan is met hun inbreng, en in mijn optiek staat of valt het programma daar mee.

Hier vindt u meer informatie over een veiligheidsambassadeurstraject.

Meer weten? Neem contact op

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van veiligheidsambassadeurs in uw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340