Case: Veiligheidsdag

Relatie aan het woord: de veiligheidsdag bij Chemtura

Gabrielle Schellinger-Olthof – EHSS Manager – Chemtura Manufacturing Netherlands B.V.

Hoe zag de veiligheidsdag eruit?

Ik heb de Veiligheidsdag als heel positief ervaren; bijna alle 100 medewerkers waren betrokken bij deze dag. Iedereen heeft actief meegedaan bij het regisseren van de scenes over het aanspreken van elkaar op onveilig gedrag. En tijdens de workshop met het toepassen van de LMRA op de werkplek werden mensen zich echt bewust van het feit dat je elkaar ook scherp kan stellen met de juiste vragen. Het inzetten van acteurs bij het aanspreken  vonden de medewerkers ook erg grappig, er werd gelukkig ook genoeg gelachen!

Welke effecten zie je?

De veiligheidsdag heeft veel impact gehad door de prijsvraag die we samen hebben ingezet. De prijsvraag was: “hoe kunnen we de LMRA echt tussen de oren krijgen bij iedereen?”. Groepjes van medewerkers hebben daar samen over nagedacht en ideeën voor ingediend. De groep met het beste idee won een excursie naar de Heineken brouwerij in Zoeterwoude.

De winnende groep heeft een heleboel goede ideeën ingebracht om de LMRA tussen de oren te krijgen. Uit deze winnende groep wordt een werkgroep samengesteld om het komende jaar de LMRA verder te implementeren middels een campagne. De ideeën voor de campagne komen dus uit de werkgroep zelf en ik stel me zo voor dat er elke twee maanden een actie komt of een nieuw communicatiemiddel wordt ingezet om  de LMRA onder de aandacht te brengen zodat het echt in gaat slijten bij de mensen. De veiligheidsdag is hiermee een start geworden van een heel traject geworden dat wordt gedragen door de mensen zelf.

Externe Ondersteuning

Wij zijn echt ontzorgd bij de organisatie van de veiligheidsdag, dat was erg prettig! De voorbereiding was kort maar krachtig waarbij echt meegedacht werd over de invulling. De nazorg was ook heel prettig. Alle evaluaties en actiepunten werden keurig puntsgewijs op papier gezet. Het kostte mij relatief weinig tijd om de dag voor te bereiden en ook na afloop kon ik de actiepunten die uit de veiligheidsdag naar voren kwamen makkelijk oppakken. Ik hoefde niet zelf uit te zoeken wat er allemaal voor acties uit de veiligheidsdag waren gekomen, dit kreeg ik keurig, overzichtelijk aangeleverd.

Tips voor andere bedrijven?

  1. Betrek alle medewerkers bij uw traject of veiligheidsdag, dus zorg dat iedereen erbij kan zijn en nodig ook contractors uit. Dat verhoogt de betrokkenheid en is een goed signaal af aan alle medewerkers dat veiligheid een verantwoordelijkheid is van iedereen. Daarnaast is het belangrijk dat u de inhoud van de dag goed laat aansluiten op de praktijk van de deelnemers, dus maak het specifiek en gericht op de werkzaamheden en risico’s die spelen in de praktijk van de deelnemers.
  2. De groepssamenstelling is ook heel belangrijk als u workshops organiseert in kleinere groepen. Zorg dat de groepen gemengd zijn zodat alle afdelingen vertegenwoordigd zijn en van elkaar kunnen leren. Zorg dat er niet teveel bekenden bij elkaar in een groepje zitten. En dat er in elke groep een manager vertegenwoordigd is, zodat alle ideeën en acties die gedurende de dag naar boven komen op de juiste plek binnen het bedrijf kunnen worden uitgezet. Op deze manier blijven dingen niet op de werkvloer liggen, want dat zou zonde zijn van de energie die u in zo'n dag steekt.
  3. Zorg dat er een competitie- of wedstrijdelement in de veiligheidsdag wordt toegevoegd waar bijvoorbeeld ook een goede prijs aan vast hangt, zoals bij ons de excursie naar Heineken in Zoeterwoude. Je zag echt dat mensen het een leuke prijs vonden en daarom ook hun best gingen doen om een goed idee voor de prijsvraag in te dienen en op een leuke manier competitief werden.

Lees meer over de mogelijkheden rondom veiligheidsdagen en Safety Games.

Meer weten? Neem contact op

Wilt u ook een veiligheidsevent organiseren? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340