Case: Veiligheidsobservatietraject

Relatie aan het woord: Veiligheidsobservatietraject bij Liander Logistiek

Rob Hermans – Procesmanager Warehousing – Liander Logistiek

Hoe ziet het traject eruit?

Vanuit Liander Logistiek zijn we een samenwerking aangegaan voor een traject van trainingen rondom de veiligheidsobservatieronde (VO-traject). Dit omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers betrokken zijn bij veiligheid. Met name teamleiders en managers moesten leren om de dialoog op het gebied van veiligheid aan te gaan. Het VO-traject was hiervoor heel geschikt, want hierin leren onze teamleiders op een open manier over veiligheid in gesprek te gaan.

Het VO-traject is gestart met een intakegesprek en een locatiebezoek. De training zelf bestaat uit drie onderdelen voor teamleiders en managers van Liander Logistiek. De eerste trainingsdag begon met een korte theoretische inleiding van de ‘acht energiebronnen’, voor ons een nieuwe en gestructureerde manier om opnieuw naar risico’s in de werkomgeving te kijken. De cursisten hebben meteen met de ‘acht energiebronnen’ geoefend op de werkplek. In de middag werd het voeren van een ‘open veiligheidsgesprek’ toegelicht en hebben de cursisten met een aantal medewerkers op de vloer de veiligheidsobservatierondes gehouden. Het betrekken van de medewerkers zorgt ervoor dat de betrokkenheid en het bewustzijn duidelijk verbeterd. Ook wordt deze manier door medewerkers erg op prijs gesteld. Het VO-traject bestond verder een praktijkperiode en een terugkomsessie van twee uur om ervaringen terug te koppelen en uit te wisselen.

Welke effecten zie je?

Het effect is vaak direct zichtbaar, omdat deze manier van werken medewerkers enthousiasmeert om anders naar veiligheid te kijken. Dit zie je terug doordat ze meer verantwoordelijkheid nemen om aan te geven wanneer veiligheid in gedrang komt. Ook komen hier de nodige verbeterideeën uit om veiligheid te verbeteren.

Externe Ondersteuning

Naar mijn mening zijn het betrokken en enthousiaste mensen, die vanuit praktijk de trainingen verzorgen. Het gebruik maken van de zogenaamde “acht energiebronnen” helpt ons om gestructureerd naar veiligheid in de werkomgeving te kijken.

Tips voor andere bedrijven?

Veiligheidsobservaties zijn een goede manier om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten. Het betrekken van medewerkers door het voeren van open veiligheidsgesprekken (VOR) werkt in deze opzet goed.

Hier vindt u meer informatie over veiligheidsobservatierondes.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op

Wilt u meer informatie over training en begeleiding van veiligheidsrondes? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340