Copyright

Deze site en haar inhoud is eigendom van D&F - part of Kader Consultancy & Interim B.V. , tenzij anders aangegeven. Wanneer u een artikel of passage van D&F van deze website wilt overnemen, dan is dat toegestaan indien u D&F en deze website als bron vermeldt als ook ons vooraf op de hoogte stelt en ons een exemplaar van uw publicatie toezendt.