Diensten

Veiligheidscultuur

 • Barometer Veiligheidsklimaat

  Met de Barometer Veiligheidsklimaat is het mogelijk om in korte tijd de veiligheidscultuur op hoofdlijnen te onderzoeken. Dit onderzoek kan geheel online uitgevoerd worden.

 • Safety Culture Assessment

  Meet de sterke en minder sterke kanten van veiligheid in uw organisatie om met elkaar nog veiliger te werken. Met de Safety Culture Assessment (SCA) krijgt u inzicht in uw huidige situatie en de gewenste situatie omtrent veiligheid.

 • Hearts & minds

  Met een Hearts & Minds veiligheidscultuurmeting krijgt u inzicht in uw huidige positie op de Veiligheidsladder en kunt u op basis van de getoetste veiligheidsbeleving lokaliseren waar u mee aan de slag moet om de veiligheidscultuur te verbeteren.

 • Veiligheidsambassadeurs

  Goed voorbeeld doet goed volgen. Met de inzet van veiligheidsambassadeurs kunt u op een informele en prettige manier aandacht te vragen voor veiligheid en hiermee het veiligheidsbewustzijn in uw teams te versterken.

 • Interactieve gedragstoolboxen

  Een toolbox is een korte bijeenkomst over veiligheid. Met onze interactieve gedragstoolboxen kunt u het veiligheidsgedrag verbeteren en onbewuste gedragspatronen doorbreken.

 • Behaviour Based Safety (BBS)

  De Behaviour Based Safety (BBS) benadering is gericht op het verminderen van risico’ s door het gedrag van medewerkers te begrijpen en te beïnvloeden in de context van de bedrijfscultuur.

 • Taak Risico Analyse

  Een krachtig middel om samen met medewerkers afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen is de Taak Risico Analyse (TRA). Een goed uitgevoerde TRA is de basis voor veiligheidsprocedures- en instructies en voorlichting.

 • Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

  De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een middel om het bewustzijn van medewerkers net voor een handeling te activeren. Een goed ingevoerd LMRA systeem vermindert het aantal onveilige handelingen in uw bedrijf

 • Safety Coach

  Door Safety Coaches in te zetten hanteert u een zogenoemde ‘olievlekaanpak’ waarmee u stap voor stap werkt aan de groei van veiligheidsbewustzijn in uw organisatie en een afname van het aantal incidenten en ongevallen.

 • Veiligheidsfilm

  Een veiligheidsfilm voor en door eigen medewerkers en omstanders die recent een (bijna) ongeval hebben meegemaakt. Hiermee maak je binnen een organisatie impact om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten. 

 • Effectief Leiderschap

  Effectief leiderschap staat aan de basis van elk succesvol bedrijf. Leiderschap is niet statisch, maar juist dynamisch en passend bij de situatie. Een effectieve leider heeft zijn focus op de kracht van zijn werknemers, om dit te kunnen is lerend en creërend vermogen nodig.

 • Veiligheidsobservatierondes

  Het uitvoeren van veiligheidsrondes draagt bij aan de ontwikkeling van een sterke veiligheidscultuur en is essentieel om het gesprek over veiligheid te voeren. Hierdoor worden onderkende risico’s zichtbaar en groeit het veiligheidsbewustzijn.

 • Teamontwikkeling

  Binnen teams ontstaan allerlei gewoontes en gebruiken, normen en waarden die cruciaal zijn voor de productiviteit van het team en het succes van de gehele organisatie. Daarom is het belangrijk om goed lopende teams verder te helpen en de bron van minder presterende teams aan te pakken.

 • Cynisme bestrijden

  Cynische medewerkers vormen een vervelend en soms hardnekkig probleem voor organisaties. Ze hebben weinig hoop op positieve veranderingen en creëren vaak een negatieve sfeer. Dit kan verbeteracties of veiligheidstrajecten in de weg staan. Wij kunnen helpen om cynisme op te sporen en aan te pakken.

 • (Online) veiligheidsdag of veiligheidsweek

  Een veiligheidsdag of veiligheidsevent helpt u om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te versterken door op aansprekende wijze het thema veiligheid onder de aandacht te brengen.

 • Gouden Veiligheidsregels

  Dé manier om afspraken te maken over wat uw organisatie als veilig en onveilig gedrag bestempelt. De Gouden Veiligheidsregels vormen de basis voor een sterke veiligheidscultuur.

 • Safety Contest

  Ga tijdens de Safety Contest op een leuke en interactieve manier met elkaar de strijd aan rondom diverse relevante veiligheidsthema’s. De combinatie van prikkelende praktijkopdrachten en het competitie-element maakt dit een zeer effectief traject om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

 • Veiligheidscultuurspel

  Laat medewerkers op een luchtige manier kennismaken met het thema veiligheid en dit met plezier ondergaan. Het doel is om een basis te leggen voor én met iederéén. Met als resultaat gedragsregels, gericht op de ‘zachte kant’ van veiligheid.

 • Feedbackspel

  Als medewerkers elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbeteren de tevredenheid, de samenwerking en de (sociale)veiligheid. Het feedbackspel helpt om samen te praten over gedrag.

 • (online) Safety Escape Box

  De Safety Escape Box is een competitieve spelvorm waarin het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidskennis van medewerkers op de proef wordt gesteld. Daag uw medewerkers uit om in teams strijden en als eerste de code van de Safety Excape box te kraken!

 • Het veiligheidsspel

  Tijdens het veiligheidsspel discussiëren uw medewerkers over allerlei veiligheidskwesties die voor uw organisatie relevant zijn. Daarbij worden de medewerkers uitgedaagd om oplossingen aan te dragen en hun ideeën en meningen uit te wisselen.

 • Het Rad van Onfortuin

  Vinden uw medewerkers het lastig om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag? Het kan voor medewerkers bijvoorbeeld voelen alsof ze hun collega verlinken. Het spelen van een Safety Game zoals het Rad van Onfortuin is een ludieke manier om te oefenen met open communicatie. Want in iedere organisatie is wel iets wat iedereen vervelend vindt maar nooit iemand zegt!

Veiligheidsmanagement

 • Algemene RI&E met plan van aanpak

  Wij helpen u graag bij het in kaart brengen en beheersbaar maken van uw bedrijfsrisico’s op gebied van techniek, organisatie en cultuur en tevens te voldoen aan de eisen vanuit de Arbowet.

 • Veiligheids-managementsysteem

  Met een veiligheidsmanagementsysteem dat is geïntegreerd met bestaande systemen en structuren en door medewerkers wordt gedragen bereikt u een optimaal niveau voor de beheersing en borging van veiligheid in uw organisatie

 • Pro-actief veiligheidsbeleid

  Een pro-actief veiligheidsbeleid richt zich zodanig op het nadenken en handelen van medewerkers in een organisatie dat afwijkingen en incidenten worden voorkomen en verbeteringen continue worden doorgevoerd.

 • Incidentenanalyse

  De incidentenanalyse geeft inzicht in de knelpunten en helpt bij de ontwikkeling van doeltreffende maatregelen en gerichte interventies om incidenten te voorkomen. Wij zijn bekend met verschillende methoden zoals het Domino model, Tripod, Ishikawa, Bow-tie of Storybuilder.

 • Management of Change

  Management of Change is een methodiek om gecontroleerd wijzigingen te kunnen doorvoeren, risico’s door wijzigingen te beheersen en de implementatie van wijzigingen tot een succes vol geheel te maken.

 • Leren van incidenten

  Uit incidenten zijn vaak interessante lessen te leren, verhoog daarom het leereffect van incidenten. Dubbelloops leren en drieslag leren zijn methoden die kunt inzetten om structureel de veiligheid te verbeteren.

 • Contractor Safety Management

  Contractor Safety Management bewaakt de veiligheid van werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, zogeheten contractors. Een essentieel onderdeel als bouwsteen in uw complete veiligheidsmanagement.

 • Integraal Compliance Management

  Integraal Compliance Management helpt u bij het managen van alles wat niet tot uw primaire proces behoort. Het vereenvoudigen, integreren en stroomlijnen van uw secundaire processen brengt overzicht, efficiëntie en rust in uw organisatie.

 • Veiligheidscommunicatieplan

  Naast de wil om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren zijn er vanuit de overheid ook verplichtingen waar u als organisatie aan moet voldoen. Veiligheid is een steeds meer besproken onderwerp, waarbij de beleving niet lijkt samen te gaan met de feitelijke ongevallen. De communicatie over veiligheidsrisico’s zodat het veiligheidsbewustzijn wordt verhoogd is daarbij ontzettend bepalend. Met een gericht communicatieplan voor de arbeidsveiligheid maakt u veiligheidsprocessen en -projecten bespreekbaar in alle lagen van de organisatie.

Veiligheidsladder©

 • Opleiden interne auditoren Veiligheidsladder

  De veiligheidsaudit is een uitstekende tool om de ontwikkeling van veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen. Door interne auditoren op te leiden, creëert u naast een kostenbesparing ook meer kennis en draagvlak rondom het verbeterplan.

 • Meten Veiligheidsladder (nulmeting)

  Start met een nulmeting volgens de Veiligheidsladder en krijgt inzicht in de aspecten waar uw organisatie goed scoort en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is om de gewenste certificering te behalen.

 • Verbeteren veiligheidscultuur met Veiligheidsladder

  Een effectieve manier om te groeien op de Veiligheidsladder is het realiseren van een veiligheidscultuurprogramma om veilig en onveilig gedrag in de dagelijkse praktijk te beïnvloeden.

 • Certificeren Veiligheidsladder

  Certificeren kan een hulpmiddel zijn om op een gestructureerde wijze de veiligheidscultuur naar een hoger niveau te brengen. Ook wordt veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw en infrawereld via de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340