Certificeren

Via een Ladder Certificerende Instelling (LCI) wordt een audit uitgevoerd voor de trede waarop u gecertificeerd wilt worden. Wij kunnen u helpen in het bepalen van de keuze voor een Ladder Certificerende Instelling (LCI) en begeleiden u bij de certificatie audit. Na certificering ontvangt u het Veilig Bewust Certificaat.

Waarom certificeren?

Met een certificering volgens de Veiligheidsladder toont u aan op welk niveau uw organisatie veiligheidsbewust handelt en veilig werken stimuleert. Steeds meer opdrachtgevers verbinden aan elke trede een vast percentage gunningvoordeel, dat op kan lopen tot wel 10% voor een aannemer of contractor.

Naast dit gunningsvoordeel kan het voor een organisatie een hulpmiddel zijn om op een gestructureerde wijze de veiligheidscultuur naar een hoger niveau te brengen. Doordat een datum van certificering gepland staat werkt dit als een 'stok achter de deur'.

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) 

In de bouw en infrawereld gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Het gedrag van werknemers is daarbij een bepalende faalfactor. Daarom wordt veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw en infrawereld, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

Het opnemen van aandacht voor Veiligheid in Aanbestedingen (VIA) en contracten heeft als doel om de veiligheid in de gehele keten te verhogen en zo het aantal ongevallen op de bouwplaats terug te dringen. De invoering van de Veiligheidsladder bij aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2022 is trede 2 vereist, vanaf 2024 trede 3.

Externe audit

D&F kan u ondersteunen bij de externe audit door de certificatie-instelling. Na certificering ontvangt u het Veilig Bewust Certificaat en zult u minimaal het ambitieniveau van certificatie moeten vasthouden. Dit wordt jaarlijks door middel van een externe audit getoetst. De Governance Code Veiligheid verwacht zelfs dat na certificatie wordt toegewerkt naar een hogere trede op de Veiligheidsladder. Wij kunnen u periodiek ondersteunen bij het vasthouden van een bepaald ambitieniveau en de vervolgstappen om toe te werken naar een hoger ambitieniveau op de Veiligheidsladder.

meer informatie

Voor meer informatie over certificeren volgens de Veiligheidsladder en de GCVB neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340

Contact opnemen
Offerte aanvragen

Artikelen

Brainsafe 2.0 Van hersenpan tot veiligheidsplan

Brainsafe 2.0® Van hersenpan tot veiligheidsplan gaat over veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag in organisaties. Het boek bevat de nieuwste inzichten, modellen... lees verder

D&F werkt o.a. voor

/i/referenties/vopak-logo.jpg