Algemene RI&E met plan van aanpak

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. 

Door het uitvoeren van een algemene RI&E ontstaat inzicht in de bedrijfsrisico’s op gebied van techniek, organisatie en cultuur. Met een actief programma kunt u de veiligheid en gezondheid risico’s voor uw medewerkers beheersbaar houden.

Aanpak

Wij richten ons met name op de techniek en organisatie. Samen met u stellen we een methodiek voor en we richten ons met name op aspecten waar u behoefte aan heeft, bijvoorbeeld de aansluiting op de Technische Risicobeoordelingen in het kader van Machineveiligheid. Wij houden een aantal interviews met de uitvoerende medewerkers en werken een checklist af om de GAP's te bepalen. Tezamen stellen wij vervolgacties op en geven wij het plan van aanpak gestalte qua vorm en voor zover mogelijk op inhoud, conform de eisen van de regelgeving. Tot slot ronden we dit af met de wettelijk verplichte toetsing.

Koppeling met veiligheidsgedrag

Werknemers kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zien zij eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Zo zoeken wij samen naar oplossingen die passen bij de dagelijkse praktijk van werkvloer.

Als aanvulling kunnen we de RI&E inzetten om acties te bedenken voor het verbeteren van het veiligheidsgedrag in uw organisatie. Op deze manier kunt u de RI&E gebruiken als gedragsbeïnvloedingsinstrument.

Professionele ondersteuning

Wij helpen u graag bij het voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast bieden wij praktische ondersteuning om invulling te geven aan de algemene RI&E en deze te borgen in uw veiligheidsmanagementsysteem.

Neem contact op

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met onze adviseurs.

 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340

Contact opnemen
Offerte aanvragen

Artikelen

Leidinggeven in een technische omgeving

Dit boek is bedoeld voor jou als manager of leidinggevende in een technische omgeving. Leidinggeven in of aan een technische... lees verder

D&F werkt o.a. voor

/i/referenties/vopak-logo.jpg